Mart 24, 2023

Diyarbakır Haber

Diyarbakır Haberleri

Türkiye 5 yıllık tarımsal kuraklıkla mücadele planını açıkladı

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklık yaşayan ya da yaşayacak olan bir bölgede krizi yönetmek için 2023-2027 dönemi tarımsal kuraklıkla mücadele planı hazırlıyor.

Bakanlıkça hazırlanan “2023-2027 Dönemi Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı”, tarımsal kuraklık konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesini, sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlanmasını, kuraklık dönemlerinde gerekli önlemlerin alınmasını ve kriz dönemlerinde etkin önlemlerin alınmasını amaçlıyor. . Bir mücadele programı uygulanarak kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Plana göre tarımsal kuraklık tahminlerine dayalı kriz yönetimi uygulanacaktır. Yağış, toprak nemi verileri, yeraltı suyu ve yüzey suyu gözlem verileri il bazında izlenecektir. Bu planlar, değerleri belirlemek için eşik seviyelerine göre yönetilecektir.

Kuraklığın yaygın olduğu bölge bazında kuraklık kriz kararları alınacak ve kriz yönetimi uygulamaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca her ilin dinamiklerine ve özel ihtiyaçlarına göre “İl Kuraklık Eylem Planları” hazırlanacaktır.

Mevcut sulama sistemleri kapalı su tasarruflu sistemlere dönüştürülecek ve diğer sulama sistemlerinin bakım ve onarımları yapılacaktır. Planlanan veya yapımı devam eden şebekeler, su kaybını azaltmak ve verimliliği artırmak için “kapalı sulama şebekeleri” olarak tasarlanacaktır.

Kurak dönem havza yönetimi ve eylem planlarının hazırlanmasının yanı sıra, kuraklık krizlerinin tahmin ve yönetimine katkı sağlamak amacıyla “tarımsal verim tahmin ve izleme sistemi” kurulacaktır.

Ülkedeki depolama (gölet-baraj) tesislerinin potansiyel su depolama kapasitesi artırılacaktır. Tarım ve sanayi sektörlerinde atıksuların arıtılması ve yeniden kullanılması için toplanmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Açılan yeraltı suyu kuyuları periyodik olarak haritalandırılacak ve izlenecek ve çiftçilere sırasıyla eğitim verilecektir.

İçme, sanayi ve tarım amaçlı açılacak tüm yeraltı suyu kuyularına tahsis edilen debinin metre takılarak ölçülmesi ve izlenmesi sağlanacaktır.

Havzalar arası su iletimi planlanacak ve gerektiğinde uygulanacaktır. Uygun arazi kullanım biçimleri, toprağın kalitesi, arazi ve diğer özellikler dikkate alınarak belirlenecektir.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, tarım havzalarında ürün desen planlaması yapılacaktır.

Sulama kooperatifleri tarafından yürütülen yeraltı suyu sulama projelerinin damla sulama sistemine dönüştürülmesi için sulama veri tabanı oluşturulacaktır. Olası kuraklık senaryolarına göre il bazında ürün deseni planlanacak, riskli alanlar yem bitkileri üretimine yönlendirilecek. Muhtemel kuraklık dönemlerinde hayvan yemi (kaba ve konsantre) arz güvenliği sağlanacaktır.

Kuraklığın arz ve talep etkilerinden kaynaklanan ekonomik spekülasyonların önlenmesi ve gerekli mal stoklarının oluşturulmasına yönelik bir program belirlenecektir. Gıda kıtlığı riskini azaltmak amacıyla tarımda verimliliği artıran sertifikalı tohumluk kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Kurağa dayanıklı yeni bitki çeşitlerinin yeterli tohumluk üretimi için gerekli tedbirler alınacaktır. Kurak dönemlerde topraktaki suyu korumak için su hasadı teknikleri uygulanacaktır.

Tarımsal kuraklıkla mücadelede sulamada etkinliğin artırılması amacıyla çiftçilere yönelik yayım çalışmalarının yanı sıra modern ve iklim dostu sulama tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik eğitimler düzenlenecektir.

Daily Sabah Bülteni

Türkiye’de, bölgesinde ve dünyada olup bitenlerden haberdar olun.

BENİ KAYDET

İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz. Kaydolarak Kullanım Koşullarımızı ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz. Bu site reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Şartları geçerlidir.

.